zrealizowane projekty

Ankieta

Pierwszą inicjatywą, którą podjęła Fundacja było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji kulturalnych mieszkańców oraz osób przebywających w Szklarskiej Porębie. Celem badania było uzyskanie rzetelnych i zobiektywizowanych informacji o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych opisanej powyżej grupy. Uzyskanie informacji o preferencjach kulturalnych miało istotny wpływ na profilowanie kierunków działania Fundacji oraz stanowi podstawowe źródło danych służących programowaniu jej aktywności. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą także Fundacji na skuteczne i efektywne operowanie wśród ludzi, którzy będą podstawowymi odbiorcami świadczonych przez naszą organizację usług. Kwestionariusz ankiety, opracowanie jej wyników, a także graficzne zestawienie uzyskanych odpowiedzi znajdą Państwo w osobnej sekcji, klikając na umieszczony poniżej przycisk z etykietą 'więcej'. Opublikowane wyniki ankiety mogą służyć innym organizacjom, jak i władzom samorządowym w kształtowaniu polityk i strategii związanych z zaspokajaniem kulturalnych potrzeb społeczności oraz turystów.

więcej