Współpraca z Uniwersytetem III Wieku @ 03 Apr 2014

W dniach 14.03 oraz 28.03.2014 r. przedstawicielka fundacji ARS SUDETICA, Małgorzata Urbańska - pedagog i psychoterapeuta, przeprowadziła dla słuchaczy Uniwersytetu wykład nt. funkcjonowania mózgu w starszym wieku oraz możliwości plastycznych mózgu.

Pierwsza część zajęć składała się z wykładu, natomiast drugie spotkanie odbyło się w formie warsztatów. Słuchacze byli żywo zainteresowani tematyką wykładu, a także bardzo zaangażowali się w zajęcia warsztatowe. Zarząd Uniwersytetu oraz słuchacze wyrazili chęć dalszej, systematycznej współpracy z fundacją w zakresie zarówno organizowania zajęć dla słuchaczy, jak i w dziedzinach objętych zakresem działalności fundacji, np. przez utworzenie klubu wolontariusza. Mamy nadzieję, że wspólne projekty przyczynią się do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalno-społecznej w mieście.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com