Szansa dla Willi Waldweben @ 01 Mar 2014

Burmistrz Szklarskiej Poręby zadecydował o przeznaczeniu do oddania w użyczenie Fundacji Ars Sudetica budynku willi przy ul. W. Pstrowskiego 5 w Szklarskiej Porębie. Pełną treść zarządzenia w tej sprawie publikujemy tutaj. Na tym jednak nie koniec, bowiem kolejnym etapem procedury związanej z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością są negocjacje z przedstawicielami władz samorządowych, których efektem będzie podpisanie umowy użyczenia - mamy nadzieję, że jej postanowienia będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Zarządzenie Burmistrza stanowi dla nas silną motywację do podjęcia starań o pozyskanie środków finansowych, które nie tylko pozwolą odtworzyć wartość architektoniczną budynku oraz przywrócić mu dawny blask, ale także umożliwią uruchomienie i prowadzenie Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki. Fundacja chciałaby ubiegać się o przyznanie dotacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego infrastruktura kultury w ramach II. naboru wniosków. Istnieje jednak obawa, że budżet programu mógł zostać wykorzystany w całości już w toku pierwszego naboru, co uniemożliwi składanie kolejnych aplikacji. Na szczęście to niejedyne źródło finansowania, a już niedługo zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach RPO WD na lata 2014-2020.
Należy jeszcze wyjaśnić, że – na podstawie opinii sporządzonej przez kancelarią prowadzącą obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie – uznano, iż użyczenie nieruchomości podmiotowi, który zamierza realizować część zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki powinno nastąpić w drodze zarządzenia organu wykonawczego, tj. Burmistrza Szklarskiej Poręby. W takim wypadku nie jest wymagane podejmowanie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską. Pragniemy jednak zauważyć, że projekt Waldweben zdobył uznanie na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej, o czym informowaliśmy w poprzednim newsie.

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com