Zielone światło dla Waldweben @ 21 Jan 2014

W środę, 15 stycznia br. Fundacja zaprezentowała wizję zagospodarowania budynku przy ulicy Pstrowskiego 5 na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Projekt uzyskał pozytywną opinię Radnych, co otwiera drogę do użyczenia tej nieruchomości.

To nie koniec formalnej drogi do użyczenia Fundacji tego budynku. Kolejnym krokiem będzie głosowanie nad uchwałą w tej sprawie, które nastąpi na styczniowej sesji Rady Miasta. Później zostanie sporządzony projekt umowy użyczenia, który będzie przedmiotem prac komisji negocjacyjnej. Zadaniem komisji będzie ukształtowanie treści umowy w sposób możliwie satysfakcjonujący dla obu jej stron - Miasta i Fundacji. Dopiero po zakończeniu tych procedur Fundacja uzyska tytuł prawny do nieruchomości i będzie mogła rozpocząć starania o to, by w budynku przy ul. W. Pstrowskiego 5 zorganizować i uruchomić Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki.

Mamy nadzieję, że sprawy związane z użyczeniem budynku uda się załatwić w możliwie najkrótszym czasie i bez przeszkód, a zamierzenia Fundacji spotkają się z pozytywną recepcją nie tylko wśród władz samorządowych, ale także mieszkańców i osób odwiedzających Szklarską Porębę.

O postępach prac związanych z użyczeniem nieruchomości będziemy Państwa na bieżąco informować.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com